chậu bê tông nhẹ

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Chậu tròn

Chậu Bát Sen

260.000980.000

Chậu tròn

Chậu bầu caro

220.000250.000
380.000690.000
120.000300.000

Chậu Chữ Nhật

Chậu Chữ Nhật XM01

220.0001.550.000
240.000280.000

Chậu tròn

Chậu Tròn Trứng

140.000810.000
400.000460.000
180.000320.000
100.000990.000
80.000670.000

Chậu Vuông

Chậu Trụ Vuông

230.000790.000

Chậu tròn

Chậu Vằn Ngang

120.000670.000

Chậu tròn

Chậu Vằn Sóng

400.000830.000

Chậu Vuông

Chậu Vuông

80.0007.650.000

Chậu Vuông

Chậu Vuông Vát

260.000630.000