Chậu xi măng nhẹ

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chậu tròn

Chậu Bát Sen

260.000VNĐ980.000VNĐ
380.000VNĐ690.000VNĐ

Chậu Chữ Nhật

Chậu Chữ Nhật XM01

220.000VNĐ1.550.000VNĐ

Chậu Vuông

Chậu Trụ Vuông

230.000VNĐ790.000VNĐ

Chậu tròn

Chậu Vằn Sóng

400.000VNĐ830.000VNĐ

Chậu Vuông

Chậu Vuông

80.000VNĐ7.650.000VNĐ